İlk Yardım Nedir? Herhangi bir kaza ya da sağlık bütünlüğünün bozulması halinde, sağlık ekipleri gelinceye kadar olay yerinde yapılan ilaçsız ve tıbbi olmayan hayat kurtarıcı müdahaleler bütünlüğüne ilk yardım denir.     İlk Yardım Neden Önemli? Kişinin yaşamı boyunca önceden kestiremediği ve buna bağlı olarak da önlemler alamadığı ani olarak […]

İlk Yardım Hakkında Merak Edilenler


27 Mart tarihinde Park Inn by Radisson Hotel’de Wellpoint çalışanlarımız ile Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi üzerine çok faydalı ve eğlenceli bir eğitim gerçekleştirdik.         Geniş konu yelpazesine sahip olan bu eğitimimiz; Kazaların kök sebeplerinin analizine ve bu kök sebeplere yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilerek kazasız […]

Wellpoint Uzmanları Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi Aldı


Çalışanların sergiledikleri davranışlar bir iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının en önemli unsurudur ve çoğu zaman doğru davranış iş kazalarının, ramak kala olayların yaşanmasını önleyebilir. Davranışlar nesneldir, gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %88’i riskli davranışlardan, %10’u mekanik sebeplerden ve %2’si ise öngörülemeyen deprem, sel gibi doğal […]

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi


OFİSTE EGZERSİZ! Wellpoint 12.08.2015 tarihli sağlık bültenimizde Ofis Çalışanlarında Sık Gözlenen Rahatsızlıklar konusunda, özellikle Mesleki Kas İskelet Hastalıkları’na ilişkin detaylı bilgi aktarmıştık. Bu bültende ise bu rahatsızlıkları sizden uzun yıllar uzak tutacak pratik önerilerimizi bulacaksınız. Ofiste kolaylıkla yapabileceğiniz basit egzersizlerle kas iskelet sistemi sağlığı açısından sıkıntı yaşamamak elinizde. Ofiste, masa […]

Ofiste EgzersizEğitim ile ilgili Videolar Aşağıdaki Gibidir; Motorinin özelliklerinin anlatıldığı Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Aşağıdaki Gibidir; MSDS-Motorin Tarım Kredi Kooperatifleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Sunumu 2 Bölüm Halinde Aşağıdaki Gibidir; Bölüm 1 Bölüm 2   18.12.2015 Tır Şoförleri Eğitim Sunumu 2 Bölüm Halinde Aşağıdaki Gibidir; Petrol ofisi- TKK Antalya tır soforleri […]

OMV Petrol Ofisi – Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Eğitim Çalışması


01,01,2016 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre firmanızda görev yapacak  işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanınızın çalışma sürelerini biliyor musunuz? Wellpoint olarak hazırladığımız excel dosyasıyla firmanızda çalışan sayısını girerek ayda kaç dakika isg uzmanı ve hekim çalışması gerektiğini hem  mevcuttaki yönetmeliğe göre hem de 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre […]

İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Çalışma Süreleri Hesaplama ...


6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren de birçok maddesi yürürlüğe girmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki yönetmelikte 18 Ocak 2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve […]

Ravago Petrokimya İSG Kurulları Eğitimi


İş sağlığı ve güvenliği hizmeti yarı zamanlı bir iş gibi düşünülüyor. Ancak tüm dünyadaki analizlere baktığımızda aslında hayatımızın çok büyük bir kısmı işyerlerinde geçiyor. İşyerlerinde sağlık ve güvenlik tedbirini doğru almazsanız büyük sorunlarla karşı karşıya kalmanız mümkün. Çalışanınızın sağlık sorunu yaşaması iş gücü kaybına, bu da mali kayıplara neden oluyor. Sigorta primlerin de ciddi artışlara sebep oluyor. Çalışanın tanısı ve sonrasında tedavisi […]

Davranış Değişikliği Hayat KurtarıyorMakine Risk Analizi Yapısında en az bir dönel elemanı barındıran ,belli bir işlev gören, birbiriyle bağlantılı parça ve parça gruplarına “makine” adı verilmektedir [1]. İş güvenliği sadece işin yürütümü esnasındaki güvenlikten veya “güvenli çalışma”dan  ibaret olmayıp,kullanılan makine ve ekipmanlar ile alet ve yardımcı gereçlerin güvenilirliği mutlaka analiz edilmesi gereken etmenlerdir. Aynı […]

Makine Risk Analizi


Büyük Endüstriyel Kaza Nedir? Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan sağlığı için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon, yangın veya patlama olayını ifade etmektedir. […]

Seveso Süreci ve Ülkemizdeki Gelişmeler


Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan makineleşme sonucu işçiler,  günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü hızla çoğalan ve genişleyen fabrikalarda geçirmeye başlamışlardır. Bunun sonucu olarak da, iş kazaları ve meslek hastalıklarında büyük artışlar meydana gelmiştir. İş kazaları ve meslek hastalıklarında gerçekleşen artış sebebiyle İş Sağlığı ve Güvenliği konusu gündeme gelmiş, yasal […]

İş Kazası İle İlgili Hukuki ve Cezai Sorumluluklar


Wellpoint Akademi olarak 15-16 Ağustos 2015 tarihinde 16 saatlik temel ilk yardım eğitimi gerçekleştirdik. Eğitim sırasında katılımcılar; Genel ilkyardım bilgileri Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi Temel yaşam desteği Kanamalarda ilkyardım Yaralanmalarda ilkyardım Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım Bilinç bozukluklarında ilkyardım Zehirlenmelerde ilkyardım […]

15-16 Ağustos İlkyardım Eğitimi        Genel kabul gören anlayışa göre, iş sağlığı ve güvenliğini de kapsayan iş hukuku, kamu-özel hukuk ayrımındaki çözülmeyi göstermek için en iyi örnektir. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi ve işveren arasındaki ilişkinin hukuki kaynağı, aslında bir özel hukuk sözleşmesidir. Bu çerçevede ilke olarak eşitlik esasının geçerli olması […]

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin İş Hukukundaki Yeri


  Tehlike, 6331 sayılı iş kanununa göre iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli; risk ise aynı kanuna göre tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan yola çıkılarak iş kazası […]

Yeni İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Anlayışı


    SODEXO PERSONELİ ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİNİ WELLPOİNT AKADEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİ   23 Temmuz 2015 tarihinde Baymak Tepeören fabrikasında görev yapan Sodexo çalışanlarına Atık Yönetimi Eğitimi verildi.   Eğitim çalışanların görev yeri olan fabrika kafeteryasında yapıldı. Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim notları dağıtıldı. Kendi çalışma alanlarına spesifik konular özellikle değerlendirildi. […]

Sodexo Çalışanlarına Atık Yönetimi Eğitimi


  SODEXO PERSONELİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMLERİNİ WELLPOİNT AKADEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİ 21 Temmuz 2015 tarihinde Procter & Gamble Gebze fabrikasında görev yapan Sodexo çalışanlarına Yüksekte Çalışma, Merdivende Çalışma, Manlift ve Cherry Picker ile Çalışma Eğitimleri verildi. Oldukça yoğun bir gündem ile geçen eğitim çalışmasına gösterilen ilgi gerek eğitimcimizi gerekse de gözlemci […]

Sodexo Çalışanlarına Yüksekte Çalışma EğitimiEsenyurt’ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, sanıklardan 4’ünün asli kusurlu, 3’ünün tali kusurlu olduğu, diğer sanıklara kusur atfedilemeyeceği belirtildi. Mahkeme, tutuklu sanıkları tahliye etti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah Altun, Kadir Altun, Şaban […]

Ağır Fatura İSG Uzmanlarına


İŞ İZNİ SİSTEMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMİ   Dr.Hilal KINLI     İŞ İZNİ SİSTEMİ   İş izni sistemi; bir kuruluşta potansiyel olarak tehlikeli olan rutin ve rutin olmayan faaliyetlerin güvenli şartlar altında gerçekleştirilmesinin sağlanması için oluşturulmuş standart bir prosedürdür. Prosedür aşağıdaki adımları kapsamaktadır:   Gerekli ön […]

İş İzni Sistemleri


Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri 59 Sözleşme Temel Sözleşmeler: 8’inin tamamı Yönetişim Sözleşmeleri (Öncelikli): 4’ünden 3’ü Teknik Sözleşmeler: 177 Sözleşmeden 48’sı Türkiye tarafından onaylanan 59 Sözleşmeden 53’ü yürürlüktedir, 4 Sözleşmeye karşı çıkılmıştır ve geçtiğimiz 12 ayda 2 sözleşme onaylanmıştır. 2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi 11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi 14 No’lu […]

Türkiye Tarafından Onaylanan ILO Sözleşmeleri


Seveso Felaketi Nedir? Seveso felaketi, 10 Temmuz 1976′ da İtalya’da Lombardiya bölgesinde yer alan küçük bir kimyasal üretim fabrikasında meydana gelen bir endüstriyel kazadır. Triklorofenol (TCP) üretmek için diğer rakip şirketlere göre daha tehlikeli bir reaksiyon kullanımı ve reaktörün yeterince soğutmadan bırakılmasına olanak sağlayan tehlikeli işletim uygulamaları kazanın nedenleri arasındadır. […]

Seveso Felaketi