Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Danışmanlık ve Eğitim Hizmeti


Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimi

Bu eğitimin sonunda tüm katılımcılar;

 • Kazaların davranışsal yönünü analiz edebilecek,
 • Kazaların önlenmesi bakımından güvenli davranışların önemini kavrayacak ve çevresindekilere aktaracak bilgi birikimine sahip olacak,
 • Riskli davranışları yaptıkları işe uygun olarak tanımlayabilecek,
 • Karşılaşılan riskli davranışları tanımlayıp, listeleyecek, böylece önlem alınmasını sağlayacak
 • Sık karşılaşılan riskli davranışları tetikleyen nedenleri, pekiştiren sonuçları, güvenli davranışlarıın önündeki engelleri değerlendirip tartışabilecek
 • Gözlem sürecinin yapılandırılmasına, gözlem uygulamaları ve geri bildirime ilişkin bilgi edinecektir.

 

Eğitime Kimler Katılabilir ?   Yöneticiler ve işyerinde iş güvenliği kültürü oluşmasında görev alacak tüm çalışanlar

 

Süre                                       : 1 tam gün /8 saat

 

Eğitim İçeriği ;

 

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri
 • İşyerindeki riskleri ve güvenli davranışları tanımlama
 • Kaza, yaralanma ve hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Ekip çalışmasını geliştirmek
 • İşyerinde güvenli ortam yaratma ve güvenlik kültürü oluşturma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma yapma
 • Uyarı işaretlerini doğru yerde kullanma
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik riskler ve korunma yöntemleri
 • Yangın ve yangından korunma
 • İlkyardım ve kurtarma yöntemleri

NOT:

 1. Eğitim sonunda katılımcılara, “Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimi” katılım sertifikası verilir.
 2. Eğitim sonrası firmaların talep etmeleri halinde firmaya özel Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi kurulması konusunda danışmanlık da veriyoruz