Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi


Çalışanların sergiledikleri davranışlar bir iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının en önemli unsurudur ve çoğu zaman doğru davranış iş kazalarının, ramak kala olayların yaşanmasını önleyebilir.

Davranışlar nesneldir, gözlemlenebilir ve ölçülebilir. Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının %88’i riskli davranışlardan, %10’u mekanik sebeplerden ve %2’si ise öngörülemeyen deprem, sel gibi doğal afetlerden kaynaklanır. Davranışlarımızı etkileyen en önemli faktör ise kültürel olandır. Çalıştığımız kurumun da aslında ölçümlenebilir kültürel göstergeleri vardır. Bu göstergeleri dört ana başlıkta toplamak mümkündür;

  1. Şirketim ve ben
  2. Yöneticim ve ben
  3. Diğer takım ve bizim takım
  4. Bizim takım ve ben

Aynı sektördeki şirketlerin kurumsal kültür göstergeleri ile kazalanma oranları karşılaştırıldığında ortaya çok ilginç sonuçlar çıkıyor. Kurumsal kültür açısından zayıf sayılabilecek şirketlerin diğer şirketlere göre on kata varan oranlarda daha fazla iş kazası yaşadığı anlaşılıyor.

df

İş güvenliği sistemleri tarafından alınan önlemler davranışları değiştirmede çaresiz kalıyor; yalnızca mekanik tedbirsizlikten kaynaklanan kazaları yani toplam iş kazalarının % 10’unu ortadan kaldırabiliyor. Eğer sıfır kazayı hedefliyorsak, tehlikeli davranışların altında yatan nedenleri de anlamalı ve davranışları değiştirebilmek için ise öncelikle, davranışları analiz etmeliyiz. Bu analiz metodlarından en çok kullanılanı ise ABC analizidir. ABC analizi İngilizce Antecedents (Etkili Değişkenler), Behaviours (Davranışlar), Consequences (Sonuçlar) kelimelerinin baş harflerinden oluşur.  Davranış; gözlemlenen eylem, olarak tanımlanır. Davranışları sonuçlar yönlendirir ve öncüller de sonuçlar hakkında bilgi verdikleri ölçüde davranışı etkiler. O zaman, davranışı anlayabilmek için ölçülere ve sonuçlara bakmak ve her birinin güç değerlerini incelemek gerekir. İşte ABC analizi de tam olarak bunu amaçlar ve güvensiz davranışların altına yatan sebeplerin bulunmasını sağlar. Böylece riskli davranışları belirlemede ve kazaları önlemede yardımcı olur. Yüksek iş güvenliği kültürünün oluşmasını destekler.  Bu yetkinlik kazanıldıktan sonra çalışanların isg çalışmalarına gönüllü katılımı, proaktif sürekli geliştirme, sorumluluk alma, takım çalışmasına dahil olma gibi özelliklerinin geliştirilmesini sağlar.

Bizler Wellpoint Akademi olarak uygulanan yasa, tüzük ve yönetmelik ve de uygulanan mekanik tedbirlere ek olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimine önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanların riskli davranışlardan kaçınmak, güvenli davranışlar sergilemek istemelerini sağlayacak nitelikte olduğu takdirde iş kazalarının%88’inin önüne geçeceğimizi düşünüyoruz. Bu amaçla Wellpoint Akademi bünyesinde uzman eğitimcilerimiz ile Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimleri düzenleyerek çalışanlar ve işverenler arasında güvenlik kültürü oluşmasını sağlamaya,  çalışanların iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına zorunlu değil gönüllü katılmalarını benimsetmeye çalışıyoruz.

 

Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Eğitimi Hakkında Ayrıntılı Bilgi için;

Davranış Odaklı Güvenlik