Atık Yönetimi


Eğitim Konusu: Endüstriyel Atık Yönetimi
Hedef Çevre yönetim sistemlerinin ana konusu olan atık yönetimi hangi boyutlarda ele alınacağı, nasıl sürdürülebilir hale geleceği mevzuatlar paralelinde aktarılması planlanmaktadır.
Eğitim Sonunda Katılımcılar Atıkların sınıflandırılmasını, çevre boyut analizi kavramlarını benimsemeyi ve kontrol yöntemlerini öğrenecektir.
Kimler Katılabilir Tüm operasyonlar için, atık yönetimine yabancı kişiler hedeflenmiştir.
İçerik
Konu Başlıkları
1 Atık tanımının yapılması
2 Türkiye’de atık yönetimi
3 Atık hiyerarşisinin adımları
4 Atık kaynaklarının sektörlere özel tespit edilmesi
5 Çevre boyut analizinin yapılması (Çevresel riskler ve alınması gereken önlemler)
6 Atıkların sınıflandırılması (Atıkların hangi sınıfa dahil olduğunun belirlenmesi)
7 Geri kazanılabilen atıklar ve ülkemizde durum
Eğitim Süresi 1 Gün
Katılımcı Sayısı 16 Kişi
Notlar