Etiketleme, Kilitleme, Denetleme


Eğitim Konusu:  Tehlikeli Enerjinin Kontrolü – Etiketle – Kilitle – Emniyete Al – Dene (EKED)
Hedef Arıza – Bakım Faaliyetlerinde, Tesis / Tezgah Durdurma ve Test İşlerinde, Temizlik – İnceleme ve Kontrol Süreçlerinde işyerlerinde Tehlikeli Enerji Türlerinin Devre Dışı Bırakılması ve Kilitleme – Etiketleme Prensiplerinin Aktarılması
Eğitim Sonunda Katılımcılar Kilitleme ve Etiketleme (Lockout / Tagout) konusunda Uluslararası Bilgi Kaynaklarından derlenen ‘İyi Uygulamalar’ ve ‘Standart Yaklaşımlar’ ı öğrenecekler, işyerlerinde bu prensiplere dayanan kendi EKED Proseslerini tasarlamak ve ilgili kontrollü doküman hazırlama becerileri geliştirecekler
Kimler Katılabilir Yöneticiler, Uygulayıcılar, Denetçiler, Ekip Liderleri, Yönetim Sistemleri Temsilcileri, Uzmanlar ve Tehlikeli / Çok Tehlikeli İş Kollarının Temsilcileri
İçerik
Konu Başlıkları
1 Tehlikeli Enerjinin Kontrolü ve Kilitleme / Etiketleme İlkeleri
2 Enerji Türleri
3 İş İzni Süreçleri ve EKED
4 Hassas İş Ortamlarında Enerjinin Devre Dışı Bırakılması
5 Hidrokarbonlarla Çalışmalarda İş İzni Standartları
6 ATÖLYE ÇALIŞMASI 1 – Jenerik EKED Grup Çalışması
7 Parlayıcı – Patlayıcı ve Tehlikeli Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
8 Radyoaktivite İçeren Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
9 Kazı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
10 Elektrik İzolasyonu ve İyi Uygulamalar
11 Proses Enerjileri ve EKED
12 ATÖLYE ÇALIŞMASI 2 – EKED Malzemeleri (Örnekler)
13 EKED Prosesi Geliştirme ve Yetkinlik Tanımları
14 Değerlendirme Sınavı ve Tartışmalar
Eğitim Süresi 1 (Bir) Tam Gün
Katılımcı Sayısı Maksimum 20 (Yirmi) Kişi
Notlar Eğitimde T.C., AB, ILO ve Diğer Uluslararası Yasal Referanslara da yer verilmektedir