İş İzni Yönetimi


Eğitim Konusu:  İş İzni Yönetimi ve Güvenli Çalışma Sistemi
Hedef İş yerinde özel dikkat gerektiren faaliyetlerde (yüksekte çalışma, kapalı alanda çalışma, elektrik ile ilgili çalışmalar gibi) iş izni ve güvenli çalışma sisteminin kurulması.
Eğitim Sonunda Katılımcılar Hangi faaliyetlerin özel izin gerektirdiğini, izin sisteminin nasıl kurulacağını ve yönetileceğini öğrenecekler.
Kimler Katılabilir Süpervizör, formen ve orta kademe yöneticiler.
İçerik
Konu Başlıkları
1 Giriş ve Tanışma
2 İş İzin Sistemi ve Güvenli Çalışma Sistemi Nedir?
3 İzne Tabi Faaliyetlerin Belirlenmesi
4 Çalışma Planı Yapılması
5 Çalışma Yapılacak Olan Sahanın Kontrolü
6 Tehlikelerin Tanımlanması
7 Alınması Gerekli Güvenlik Önlemlerinin Tanımlanması
8 İş Prosedürlerinin Oluşturulması
9 Sorumlulukların Belirlenmesi
10 İletişim Prosedürü
11 İşin Yerine Getirilmesi
Eğitim Süresi 1 (Bir) Tam Gün
Katılımcı Sayısı 16 (Onaltı) Kişi
Notlar Eğitimin İçeriği NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika Programı ile Uyumlu Olacak Şekilde Hazırlanmıştır