Kimyasallarla Güvenli Çalışma


 

Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma

 

 

Eğitimin Konusu

İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden işçilerin sağlığını korumak ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.

 

Kimler Katılabilir

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışan ve bu çalışmaları süpervize eden herkes.

 

Eğitim Kapsamı

Tanımlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı.

Kimyasal Madde Tanımı.

Kimyasalların Özellikler.

Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması.

 

Kimyasallarla İlgili Yasal Mevzuat

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda, Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği.

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği.

Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

Patlayıcı Ortamlarda Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik.

 

Oluşabilecek Risklerin Ortadan Kaldırılması İçin Bilinmesi Gerekenler

Kimyasalların Zararları.

Kimyasalların Vücuda Giriş Yolları.

Kimyasal Maddelerle Çalışmada Alınacak Tedbirler ve Güvenli Kullanım.

Kimyasalların Depolanması ve Depolarda Alınacak Güvenlik Önlemleri.

Çalışanların Sorumlulukları ve Hakları.

İşverenin Sorumlulukları.

Kaza Ve Acil Durumlarda Hareket Tarzları.

 

Tehlikeli Kimyasal Madde İşaretleri

Tehlikeli Kimyasal Maddelerin İşaretlenmesi ve Anlamları.

Basınçlı Gaz Tüplerinin İşaretlenmesi.

Kimyasal Boruların İşaretlenmesi.

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MGBF)

Mgbf Hakkında Genel Bilgi.

Mgbf lerin Kullanılması.

 

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 1 tam gün (8 Saattir)

 

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi

 

Notlar

Eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.