Temel İş Sağlığı Güvenliği


 

 

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

3

15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Çalışanların İş  Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” 5. Maddesi’ne göre

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

  1. Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
  2. Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
  3. Çalışanların bu programlara katılmasını,
  4. Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

2

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi’ne göre de işveren,

Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce ve çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması durumunda, İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce,  herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bu eğitimleri aldırmakla, yenileme eğitimlerine çalışanların katılımını sağlamakla yükümlüdür.

 

Eğitimler,

  1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa tekrarlanacak şekilde planlanmalı ve en az on altı saat olarak düzenlenmeli
  2. Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa tekrarlanacak şekilde planlanmalı ve en az on iki saat olarak düzenlenmeli
  3. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde üç yılda en az bir defa tekrarlanacak şekilde planlanmalı ve en az sekiz saat olarak düzenlenmeli

 

basıc

 

Wellpoint Akademi olarak şirketimiz Güneşli ve Kozyatağı ofislerimizde,  eğitim verilecek firmaların toplantı salonlarında, uzman eğitmenlerimizle Türkçe ve ve yabancı çalışanlar için İngilizce olarak Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri düzenliyoruz.

 

 

 

 

 

Eğitim konuları mevzuata uygun olacak  şekilde düzenlenmiş olup aşağıdaki gibidir; 

  1. Genel konular (Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar)
  2. Teknik konular (Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, Tahliye ve kurtarma)
  3. Sağlık konuları (Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipler ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, genel ilkyardım bilgilendirmesi.)

 

 

 

Kaynak ;

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130515-1.htm