Arama, Kurtarma ve Uygulamalı Yangın Eğitimi


Yangın

 

İçişleri Bakanlığı‘nca 26/7/2002 tarih ve 24827 sayılı resmi gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Madde 131’de … özel kuruluşların itfaiye amirleri, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce, Sivil Savunma Organizasyonunda görevli diğer personelin ise kendi kuruluşlarınca eğitilmesi gerektiğini belirtilmektedir.y1

AMAÇ  Kurum çalışanlarını acil durumlar ve yangın hakkında bilinçlendirmek yangın tatbikatı yaptırmaktır.

 

EĞİTİME KATILACAKLAR :  Arama, kurtarma, tahliye ve yangın müdahale ekipleri

SÜRE

 

: 16-25 kişilik gruplar halinde grup başına 1 gün
KAPSAM EĞİTİM

·         Acil durum nedir?

·         Acil durum yönetim planı nedir?

·         Ekiplerin görev ve sorumlulukları nelerdir?

·         İşyerindeki riskler nelerdir?

·         Yangın nedir ve çeşitleri nelerdir?

·         Yangın yerindeki tehlikeler nelerdir?

·         Yangın ortamında dumanın seyri nasıldır?

·         Söndürme maddeleri nelerdir ve yangın tüplerinin kullanımı nasıldır?

·         İşletmedeki güvenlik önlemleri ne işe yarar?

·         Tahliye nedir nasıl olmalıdır?

·         Acil durum toplanma ve tahliye yol ve yöntemleri nelerdir?

UYGULAMA

•    Yangın Söndürme Tatbikatı

•    Yangın Tüplerinin Kullanımı