Ergonomi Eğitimi


 

 

ERGONOMİ EĞİTİMİ

 ERGONOMİ

Amaç                                     : Gürültü, aydınlatma, termal konfor ve ekipmanlar açısından iş sağlığı ve güvenliğine uygun çalışma ortamları hakkında bilgi vermek, İş stresini azaltarak verimlilik ve kaliteyi yükselten prensipleri aktarmak, katılımcıları, ergonomik faktörlerin çalışanlar ve iş verimliliği üzerindeki etkileri ile ilgili bilinçlendirmek ve basit ofis egzersizlerini öğreterek çalışanların meslek hastalığına yakalanmasına engel olmaktır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir ? Tüm çalışanlar

 

Süre                                       : 1/2 gün /4 saat

Eğitim İçeriği ;

 

 • İş kazaları ve iş kazalarının sebepleri
 • Meslek hastalıkları ve meslek hastalıklarının oluşum sebepleri
 • Temel ergonomi bilgisi, ergonominin tanımı,
 • Bel sağlığı eğitiminin amacı ve hedefleri,
 • Bel bölgesi hastalıkları, İşe bağlı sağlık sorunları, Zedelenmeler ve sebepleri,
 • Bel bölgesinin anatomisi,
 • Omurga eğilmesi limitleri, Omurganın döndürülmesi limitleri,
 • Yükle aramızdaki mesafe,
 • Nötr olmayan pozisyonlar ve tekrarlı iş
 • Doğru Hareket (kaldırma, tutma, itme, çekme, yerleştirme ve duruş)
 • Yüke yaklaşmak, yükü kaldırmak, yükü taşımak, yükü indirmek gibi hareketlerin doğru uygulanması
 • El-kol duruşları ve tekrarlı aktivite,
 • Fiziksel risk faktörleri
 • Çalışma koşullarının verimliliğe etkisi (sıcaklık, nem, havalandırma, renk, aydınlatma, gürültü ve titreşim)
 • Ev egzersizleri, ofis egzersizleri, göz egzersizleri ve sağlıklı yaşam önerileri

 

 

NOT: Eğitim sonunda katılımcılara, “Ergonomi Eğitimi” katılım sertifikası verilir.