İlk Yardım Hakkında Merak Edilenler


  İlk Yardım Nedir?

Herhangi bir kaza ya da sağlık bütünlüğünün bozulması halinde, sağlık ekipleri gelinceye kadar olay yerinde yapılan ilaçsız ve tıbbi olmayan hayat kurtarıcı müdahaleler bütünlüğüne ilk yardım denir. shutterstock_211488613

   İlk Yardım Neden Önemli?

Kişinin yaşamı boyunca önceden kestiremediği ve buna bağlı olarak da önlemler alamadığı ani olarak gelişen kazalara maruz kalması kaçınılmazdır. Ancak olası kazalarda,  olay yerinde hızlı ve bilinçli şekilde müdahale edebilme yetisini kazanmak mümkündür. Dolayısıyla kişinin yaşamı boyunca karşılaştığı ya da karşılaşabileceği riskleri göz önünde bulundurursak,  ilk yardım konusunda bilinçlenmenin ne kadar önem taşıdığı bir kez daha ortaya çıkmış olur.

shutterstock_219110686

   Kimler Bu Konuda Eğitim Alabilirler?

İlk yardım konusunda bilinçlenmenin herkes için ciddi öneme sahip olduğuna değinmiştik. Buna bağlı olarak ev hanımlarından tutun da anne ve anne adayları, tüm sektörlerde çalışan personellerin yanı sıra özellikle de kaza riski yüksek meslek gruplarında bulunan kişileri örnek gösterebiliriz.

   İlk Yardım Eğitimlerinin Hedefi Nedir?       

En önemli nokta, toplumu kazalar esnasında serinkanlı tutabilmek, olay yeri güvenliğinin sağlanmasının en mühim aşama olduğunu aktarmaktır. Ayrıca yanlış bir şey yapmaktansa bilinçsizce müdahale etmeden çevre güvenliğini sağlayıp sağlık ekiplerinin gelmesini beklemek; kaza anında hatalı uygulamalar sonucu kalıcı hasarlar bırakan hastalıklara ya da ölümlere yol açmanın önüne geçmek de önemli hedeflerden biridir.

shutterstock_361458122

  Özetle İlk Yardım Eğitimleri;

Sağlık ekipleri gelene kadar var olan süreyi en verimli şekilde kullanıp ilk yardımcıda pratik/sosyal zekayı geliştirmekle beraber; toplumun özgüvenini yükseltmesine, kendilerinde kazazedelere yardımcı olma isteği uyandırmalarına ve akabinde bilinçli müdahale etmelerine şans tanıması açısından son derece önemli ve gerekli olmuştur.

 

 

29 Temmuz 2015 tarihli ve 29429 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan İlk yardım Yönetmeliği Madde 19’a göre;

MADDE 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,

b) Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

c) Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, bulundurması zorunludur.

Bu yönetmeliğe göre, ilk yardım eğitimleri sadece Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlk yardım Eğitim Merkezlerinde verilebilir. Ayrıca yine aynı yönetmeliğin 13 ve 14.Madde’lerinde katılımcı ve eğitmen sayıları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

MADDE 13 – (1) Merkezler, ilk yardım eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitimi programlarında, her 7 (yedi) katılımcıya bir eğitmen olacak şekilde çalışır.

MADDE 14 – (1) İlk yardım eğitimi, ilk yardım eğitici eğitimi ve ilk yardım eğitici eğitmeni eğitim programlarında katılımcı sayısı en fazla 21 kişidir.

Wellpoint Akademi Acil Durum Eğitim Merkezi Yönetmeliğin  yetki belgesine sahip ve Yönetmeliğinin güncel maddelerine uygun olarak hizmet veren bir  eğitim kuruluşudur.