İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitim Programı


Amaç: İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerini görev, yetki ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, sağlıklı ve güvenli bir işyerinin oluşmasında İSG kültürü ve ekip çalışması ve önleyici yaklaşımın önemi konusunda farkındalık sağlamak.

Eğitimin İçeriği:

 • Kurulun görev ve yetkileri
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
 • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
 • İş hijyeninin temel ilkeleri
 • İletişim teknikleri
 • Acil durum önlemleri
 • Meslek hastalıkları
 • İşyerlerine ait özel riskler
 • Risk değerlendirmesi
 • Tehlikeli davranışların nedenleri
 • Davranış değişikliğinde liderliğin önemi
 • Kurumsal kültür ve iş sağlığı güvenliğinin ilişkisi

Eğitimin Süresi: 
1 gün/8 saat

Katılımcı Sayısı: 10-25 kişilik grup

Katılımcı Profili: İSG kurul üyeleri, bu konuda görev alacaklar