Kaldırma Ekipmanları İle Güvenli Çalışma Eğitimi


Eğitimin Konusu

Kaldırma ekipmanlarının; güvenli çalışması ve kazaların önlenmesi amacıyla periyodik olarak kontrolü ve iş güvenliği bilincinin yerleştirilmesi

 

Hedef

Çalışma alanlarında ölümlü kazalar ve yaralanmalar dünyanın her yerinde hala çalışma hayatındaki en büyük problemi oluşturmaktadır. Yüksek riskli ekipmanlarla çalışanların güvenliğini sağlamak ancak ekipmanların periyodik olarak kontrotüyle mümkün olabilir. Ekipmanların fonksiyonlarını düzgün olarak gerçekleştirdiği belirli aralıklarla kontrol edilmeli, tespit edilen uygunsuzluklar bir an önce giderilmelidir.

Ancak bu yolla çalışanların içinde bulunduğu risk en aza indirgenebilir.

Kimler Katılabilir?

Kaldırma ekipmanı kullanan ve kullananları denetleyen tüm çalışanlar bu eğitime katılabilir.

Eğitim Kapsamı

Kaldırma Ekipmanının Kontrolü

Kaldırma ekipmanının kontrolü; vinç, forklift, asansör, kanca gibi yük altında çalışan ekipmanların bazı testlere tabi tutulmasıdır ayrıca eğitimlerinin tam olarak verilmesi gerekir. Kontrollerde, ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma İşini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini yerine getirebildiğini kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri veya tehlikeli durumları raporlar.

Eğitim ve Kontrolün Faydaları

Çalışanların güvenliği açısından ekipmanın güvenli olduğu belirlenir ve güvenli kullanımı sağlanır

Potansiyel riskler ortaya çıkartılarak önceden Önlem alınması sağlanır

Uzman ekipler tarafından riskli alanlarda tavsiye ve destek sağlanır

Kaldırma Ekipman ve Aletler Nelerdir?

Monoray Vinç

Köprülü Vinç

Kule Vinç

PortalVinç

Pergel Vinç

Caraskal

İnsan Asansörleri

Yük Asansörleri

Mobil Vinç

Hidrolik İnsan Sepetleri

Forkliftler

Elektrikli

LPG’li

Dizel

İstif Makinaları

Transpaletler

Araç Kaldırma Liftleri

Hidrolik Krikolar

Hidrolik Platformlar

Eğitim Süresi

Eğitim süresi 1 tam gün (8 Saattir)

Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi

Notlar

Eğitim sonunda katılımcılara eğitim katılım belgesi verilir.