Kaza Araştırması ve Kök Sebep Analizi Eğitimi


 

     31125841-kök-neden-analizi---rca-adam-yerleştirerek-küp-3d-İllüstrasyon.-3d-beyaz-insanlar-adam-karakter            Kimler Katılabilir?

 

İş güvenliği kurulunun üyeleri, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ve bir iş kazası (veya sonuçları çok ciddi olabilecek bir ramak kala (ucuz atlatma)) meydana geldiğinde oluşturulacak kaza araştırması takımında yer alacak personel.

Eğitimin İçeriği: İşyerlerinde gerçekleşen bir kazanın tüm detaylarıyla baştan sona araştırılması, kazaya ilişkin analizin etkin şekilde gerçekleştirilerek kazaların tekrarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Kök sebep analizi, yaşanan kazaların görünmeyen sebeplerini ortaya çıkararak kazaları meydana getiren olayın altında yatan sorunların bulunmasına ve bu sorunların giderilerek kazanın bir daha meydana gelmemesine olanak sağlamaktadır.

 

 20151111_092422

      Eğitim İçeriği:

 • İş kazasının hukuki tanımı; iş kazaları sınıflama
 • Kazaların oluşumunda etkili olan faktörler,
 • Kazaların etkileri ve oluşan kayıplar,
 • Kaza araştırma yöntemleri,
 • Kaza analiz yöntemleri; kök neden analizi, kaza ağacı…
 • Araştırma Takımı Seçimi ve Çalışma Organizasyonu
 • Kanıt Toplama Süreçleri
 • Resmi Olmayan Görüşmeler
 • Olay Akışı (Zaman Çizelgesi) Oluşturma Süreçleri
 • Kritik Faktör ve Doğrudan Sebepler
 • Olay / Kaza Teorileri ve Kök Neden Analizi İlişkisi
 • Analizin Olgunlaştırılması ve Önerilerin Saptanması
 • Olay / Kaza Araştırma Raporu Yapısı
 • Rapor Hazırlama – Sunma ve Takip Süreçleri
 • Kazaların tekrarını önlemek için kontrol önlemleri planlama,
 • Kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirme

 

 

Eğitim, teorik anlatımlar, grup çalışmaları, örnek vakalar ve sunumlar olmak üzere aktif katılımlı bir programı içermektedir. Eğitimde kaza analizi yöntemleri uygulama örnekleri verilecektir.

Eğitim Süresi:         1 Tam Gündür

Katılımcı Sayısı:      10-16 kişidir.

20151111_150640              20151111_092438