Ravago Petrokimya İSG Kurulları Eğitimi


6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren de birçok maddesi yürürlüğe girmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki yönetmelikte 18 Ocak 2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmakla yükümlü olacaklardır maddesi ise bu yasada yer almaktadır.
20151015_102112

Bizler de Wellpoint Akademi olarak  kurul oluşturma zorunluluğu bulunan işletmelerden biri olan Ravago Petrokimya Kocaeli tesislerinde 15.10.2015 tarihinde İSG Kurul Eğitimi gerçekleştirdik.

20151015_102058

Eğitim sırasında kurul üyelerine

 1. İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
 2. İş sağlığı ve güvenliği kurulu tanımı, işverenin yükümlülüğü
 3. Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri
 4. Kurulun çalışma usul ve esasları
 5. Kurul üyelerinin yükümlülükleri
 6. Çalışanlarının yükümlülükleri
 7. İletişim teknikleri
 8. Sık rastlanan iş kazaları ve tehlikeli davranışların nedenleri
 9. Risk değerlendirmesi
 10. Davranış değişikliğinde liderliğin önemi
 11. Kurumsal kültür ve iş sağlığı güvenliği ilişkisi
 12. Meslek hastalıkları
 13. İş hijyeninin temel ilkeleri
 14. İşyerine ait özel riskler
 15. Acil durum önlemleri

konularında bilgi verildi.