Risk Değerlendirme ve Risk Yönetimi Eğitimi


 Hedef : Eğitim sonunda katılımcıların iş kazası, meslek hastalığı gibi temel tanımları, risk değerlenme hakkındaki yönetmelikleri ve  risk değerlendirme yöntemlerini öğrenmelerini, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kimler Katılabilir:  Risk yönetimi prosedürünü ve risk değerlendirme yöntemini öğrenmek isteyen yöneticiler, iş yeri sahipleri, iş güvenliği alanında çalışanlar, iş güvenliği uzmanları, bu alanda bilgi edinmek isteyen herkes

İçerik

 • Genel tanımlar (iş kazası, meslek hastalığı, risk, tehlike tanımları vb.)
 • İsg, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri hakkında bilgi
 • Risk değerlendirmesi nedir ve ne amaçla yapılır ?
 • Risk değerlendirmesinin aşamaları nelerdir?
 • Risk değerlendirme ekibinde kimler görev almalıdır?
 • Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak tehlikeler nasıl tanımlanır?
 • Kazalara ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri ve riskleri belirlemenin yolları nelerdir?
 • Riskleri hesaplayarak analiz etmek nasıl yapılır?
 • Riskler kontrol altına alınabilir mi?
 • Risk kontrol tedbirlerini karşılaştırmak ve değerlendirmek, yenileme aşamalarını izlemek
 • Düzeltici önleyici faaliyetleri belirlemek ve aksiyon planı oluşturmak nasıl yapılır?
 • Bulguları kayıt altına alarak dokümante etmek ve aksiyon planlarını düzenli olarak gözden geçirmek gerekli midir?

 

Eğitim Süresi            : 1 (Bir) Tam Gün

Katılımcı Sayısı: 16 (Onaltı) Kişi

Not      : Eğitim sonunda her bir katılımcı için eğitim katılım belgesi düzenlenecektir.